Άγγελος Μπελλάρας
Άγγελος ΜπελλάραςΙδιοκτήτης
Σαββίνα Τρικάτσουλα
Σαββίνα ΤρικάτσουλαΙδιοκτήτρια