Η Διοίκηση της εταιρείας «ΚΟΚΚΙΝΟ ΨΑΡΑΚΙ», θέλοντας να συνδυάσει την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης της με τη συνεχή φροντίδα για προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του ιού Sars-CoV-2 έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης «Covid Shield» με Πεδίο Εφαρμογής:

Παροχή υπηρεσιών μαζική εστίασης. Ιχθυοπωλείο – Grill

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ως άνω συστήματος διαχείρισης η Διοίκηση της εταιρείας «ΚΟΚΚΙΝΟ ΨΑΡΑΚΙ» δεσμεύεται να παρέχει:

  • μεθόδους ανάπτυξης και διεκπεραίωσης των δραστηριοτήτων της με στόχο τη μείωση ή/και την εξάλειψη της πιθανότητας μετάδοσης του ιού κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της
  • πλήρης εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και άλλες απαιτήσεις στις οποίες εμπίπτουν οι δραστηριότητές της επιχείρησης και σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας από τον ιό Sars-CoV-2.
  • Τους απαιτούμενους ανθρώπινους και υλικοτεχνικούς πόρους με σκοπό η λειτουργία του εστιατορίου να γίνεται υπό ασφαλείς συνθήκες για τους πελάτες, το προσωπικό και τους συνεργάτες του
  • εκπαίδευση του προσωπικού της ώστε να εφαρμόζονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την πρόληψη από τον ιό Sars-CoV-2
  • ενημέρωση όλων των πελατών, φορέων και συνεργατών, για τις δράσεις της σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του Sars-CoV-2

Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται για το σύνολο των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα εντός των εγκαταστάσεων της, για το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται ή/και επηρεάζονται από τη λειτουργία της επιχείρησης. Επίσης, ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, από τη Διοίκηση, ώστε να συμμορφώνεται με τις τρέχουσες εξελίξεις και να είναι πάντα ενήμερη σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, που διατίθενται από τις αρμόδιες αρχές.

Η Πολιτική Covid Shield είναι διαθέσιμη στο σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών που αφορούν στη λειτουργία της επιχείρησης.

Με εκτίμηση,